Socialinė politika


„ALTAS komercinis transportas“ ir jos komandos nariai aktyviai palaiko ir dalyvauja skirtingoje socialinėje veikloje, stengdamiesi prisidėti prie darnaus visuomenės vystymosi bei naujos, aukštos kvalifikacijos specialistų, kartos ugdymo. 

 

Bendrovė bendradarbiauja su Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino Technikos universitetais, Vilniaus Dailės akademija bei kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, kolegijomis ir specializuotomis mokyklomis, suteikdama studentams galimybę atlikti profesinę praktiką ir prieigą prie vidinių gamybos ir verslo procesų informacijos, reikalingos kursinių, diplominių bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbų paruošimui. „ALTAS komercinio transporto“ ekspertai taip pat reguliariai veda specialias paskaitas ir seminarus, kuriuose supažindina dalyvius su automobilių pramonės specifika, iššūkiais bei galimybėmis.

 

Socialinė politika

 

Bendrovė remia „Lietuvos Invalidų Biliardo Asociaciją“, organizuodama jos narių dalyvavimą skirtingose varžybose. Bendrovė taip pat padėjo Lietuvos neįgaliųjų teniso klubui atrestauruodama specialų autobusą, pritaikytą sportininkų ir jų įrangos transportavimui. Tuo tarpu įmonės darbuotojai stengiasi prisidėti prie vaikų namų rėmimo – aukoja vaikų žaislus ir įvairias knygas.

 

„ALTAS komercinis transportas“ palaiko Vilniaus miesto Greitosios medicininės pagalbos stoties veiklą remdama VGPMS  darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymus ir dalyvavimą paslaugų teikimo varžybose.

 

Bendrovė taip pat rūpinasi ir savo darbuotojais reguliariai investuodama į skirtingus vidinius darbuotojų saugos ir kvalifikacijos kėlimo mokymus, organizuodama vidinius komandinį darbą skatinančius renginius, remdama darbuotojų dalyvavimą skirtingose sporto varžybose ar kituose renginiuose. Įmonė organizuoja komandos narių išvykas į kitas pažangias Lietuvos ir užsienio gamybos įmones, įskaitant „MARS“, „Thermo Fisher“, „BMW“, „MAN”, taip skatindama dalijimąsi gerąja praktika.

 

Socialinė politika

 

„ALTAS komercinis transportas“ svariai prisideda ne tik prie visuomenės gerovės, bet stengiasi mažinti ir aplinkos taršą. Bendrovės gamyboje naudojama elektros energija yra gaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių. Įmonės aplinkosaugos sistema yra sertifikuota pagal tarptautinį ISO 14001 standartą.